Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel  1. Toepasselijkheid
1.1          De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op   www.geppettotoys.nl aantreft.
1.2          Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Geppettotoys.nl schriftelijk / digitaal worden vastgelegd.
1.3          Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Geppettotoys.nl.
1.4          Geppettotoys.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1          Een overeenkomst met Geppettotoys.nl komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-
mailadres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2          De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@geppettotoys.nl
2.3          Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop (=factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat en niet
beschadigd zijn. Het risico en de kosten van retourzending zijn voor de klant.

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen
3.1          Alle prijzen op www.geppettotoys.nl zijn in euro’s en inclusief BTW.
3.2          Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3          Producten blijven eigendom van Geppettotoys.nl tot ontvangst van betaling van het door u bestelde product of de producten.

Artikel 4. betaling
4.1          Bij bestellingen via www.geppettotoys.nl kan op de volgende wijze worden betaald: 
iDEAL, of bankoverschrijving of contant bij ophalen.

4.2          Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, deze zijn afhankelijk van de voorwaarden van DPD. Voor artikelen met uitzonderlijke maten en/of gewichten
worden extra transportkosten berekend. De kosten van een verzending naar het buitenland zijn afhankelijk van de voorwaarden van DPD.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1          Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd op het opgegeven afleveradres. Geppettotoys.nl verwerkt de bestellingen op dinsdag en donderdag, waarna ze (na bericht vanuit ons) afgehaald of verzonden worden.
5.2          Geppettotoys.nl draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen tot het moment van bezorging bij de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3          Wanneer de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, stelt Geppettotoys.nl de klant  zo spoedig mogelijk op de hoogte via telefoon of e-mail. Het eventuele
(aan)betaalde bedrag zal uiterlijk binnen veertien dagen worden terugbetaald.

Artikel 6. Retourneren
6.1          Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop worden geretourneerd (zie artikel 2.3)
6.2          Terugbetaling in geval van retour gestuurd vindt plaats binnen veertien dagen na de retourdag.
6.3          Retourneren is enkel mogelijk met vermelding van bestelnummer en beschrijving van artikel(en). Graag met vermelding van reden.
6.4          Het risico en de kosten van retourzending zijn voor de klant.
6.5          Is het retour gezonden product beschadigd of vertoont het duidelijke gebruikssporen dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig vergoed.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1          Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers wordt verleend. Na toekenning van de garantieschade door
Geppettotoys.nl, maakt Geppettotoys.nl een keuze uit de volgende mogelijkheden:
                – herstellen van de schade
                – vervangen van een beschadigd onderdeel
                – vervangen van het beschadigde product.
7.2          Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de klant in rekening worden gebracht.
7.3          Geppettotoys.nl is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door Geppettotoys.nl.
7.4          Als Geppettotoys.nl om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met
betrekking tot het product.
7.5          In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
– Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
– als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
– als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– als beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.


Wij verwerken uw bestellingen elke, waarna ze (na bericht vanuit ons) afgehaald of verzonden worden.